Jelentkezés

Gimnázium

FELVÉTELI A 2022/23. TANÉV KILENCEDIK OSZTÁLYÁBA

A Fehér Vár Waldorf Iskola középiskolai tagozata (Waldorf felsőtagozat) a 2020/21-es tanévben indult el, fokozatosan kiépülő osztályfokokkal. A gimnázium 4+1 éves rendszerű, ahol 9-12. évfolyamon a NAT-tal harmonizáló Waldorf Pedagógiai Program alapján folyik az oktatás, míg a 13. évfolyam a hagyományos, állami érettségire felkészítő tanév. A 13. évfolyamra az léphet, aki Waldorf-iskolai tanulmányait sikeresen befejezi: ez a 12. évfolyam végén a választott éves munka bemutatását és sikeres megvédését, valamint a záró bizonyítvány megszerzését jelenti. Amennyiben egy tanuló emelt szintű érettségit kíván tenni valamely tantárgyból, arról 11. évfolyam elején nyilatkoznia kell. Ebben az esetben az iskola biztosítja a fakultációs órák keretében az emelt szintű érettségire felkészítő rendszeres konzultációt.

Intézményünkben alapfokú művészeti oktatás is zajlik a Waldorf-kerettantervben meghatározottak alapján.

Kötelező első idegen nyelvként az angol vagy német választható, másodikként az angol, német vagy francia a tanulók igényei illetve az iskola lehetősége szerint.

Gimnáziumunk az Alapító Okiratban meghatározottak szerint fogadhat  SNI-s tanulót, felvételének elbírálásakor fontos szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket  valamint, hogy az osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon beilleszthető legyen.

Azon tanulók, akik intézményünkben fejezik be az általános iskolai tanulmányaikat, a pedagógiai programunkban meghatározott feltételeknek megfelelően tanulhatnak tovább a felsőtagozaton.

 

A jelentkezési határidőt megelőzően tájékoztató rendezvényeket tervezünk, melyeket járványügyi helyzet függvényében fogunk megtartani. Ezekről folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők a honlapunk Gimnázium/Rendezvényeink oldalán.

 

 

A gimnáziumunkba a jelentkezés az intézmény honlapján  található online jelentkezési lap kitöltésével valamint az állami felvételi eljárás részeként történik az alábbiakban részletezettek szerint.

 

 1. 2022.02.18-ig – Az online jelentkezési lap kitöltése. Emellett kérjük e-mailben elküldeni a tanuló 5-7-es év végi és 8-os féléves bizonyítványának másolatát, szakértői vélemény másolatát (amennyiben van ilyen) és egy nem túl régi portéfotót a gyermekről a gimnazium@waldorffehervar.hu  címre.
 2. 2022.02.18-ig – Az állami felvételi jelentkezési lap kitöltése a tanuló általános iskolájában történik, ahonnan azt továbbítják a megjelölt intézmények felé.
 1. 2021.február vége-március eleje – Felvételi beszélgetés

A  központi írásbeli felvételi vizsga eredményeit nem kérjük. Szóbeli beszélgetés során mérjük fel a gyermek és a család nyitottságát és elköteleződését a waldorf pedagógia iránt. A tanulóval és a szülőkkel egy napon, de külön zajlik a beszélgetés, melyen lehetőség szerint mindkét szülő részvételét kérjük. Örömmel fogadjuk, ha a diák magával hozza valamely alkotását, eredményét, melyet szívesen megmutat, s bemutatja őt. A szóbeli várható időpontja február vége-március eleje, a pontos dátumról e-mailben és levélben értesítjük a jelentkezőket.

 1. 2022.03.16. – Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának időpontja
 2. 2022.03.21-22. – A megjelölt felvételi sorrenden ekkor lehet módosítani.
 3. 2022.04.29-ig – Iskolánk megküldi a jelentkezőknek és az általános iskoláknak a felvételről vagy az elutasításról szóló hivatalos értesítést, valamint honlapján közzéteszi a felvételi névsort.

 

Az iskola adatai a központi jelentkezéshez:

Név: Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 101.

OM azonosító:  203098   Feladatellátási hely kódja: 001     Tanulmányi terület kódja: 0001

A jelentkezési sorrendben azt a helyet kell előre írni, ahova legjobban szeretne menni a diák, mert a rendszer oda fogja beosztani, ahova a sorrendben elsőre bejut (a később megjelölt iskolából automatikusan kihúzzák!).

 

További információ:

 06 70 944 4285 (Fodor-Gál Nikol)

gimnazium@waldorffehervar.hu

 

 

 

 

ÁTJELENTKEZÉS TANÉV KÖZBEN

A GIMNÁZIUMUNKBAN A FELVÉTELI TANÉV KÖZBEN IS FOLYAMATOS!

NYITOTTAN FOGADJUK A 9. és 10. OSZTÁLYBA ÉRKEZŐ ÚJ TANULÓKAT!

A FELVÉTELI FOLYAMATA

A  jelentkezés az online jelentkezési lap kitöltésével történik, mely itt elérhető:

https://docs.google.com/forms/d/1ASuJXxlLH7-Fei5xXzjN6siDTjbKRGtb1nY-OVIExxU/edit

A jelentkezési lap a személyi adatokon kívül egy kérdéssorból álló anamnézislapot is tartalmaz, melynek célja, hogy a személyes találkozót megelőzően tudjunk tájékozódni a diák szokásairól, gyermekkoráról. A jelentkezés részeként a tanuló 5-8. év végi bizonyítványának, illetve – amennyiben van ilyen- szakértői bizottsági vélemény másolatát az alábbi email címre kérjük küldeni: gimnazium@waldorffehervar.hu

A jelentkezési lap beérkezését követően felvesszük a kapcsolatot a jelentkezővel időpont egyeztetése céljából, majd egy felvételi beszélgetésre kerül sor. Először a diákkal, majd a szülőkkel (lehetőség szerint kérjük mindkettőjük jelenlétét) is beszélgetünk, ennek célja a tanuló és a család megismerése. A beszélgetésre kérjük, a diák hozza magával bizonyítványát, szakvéleményeket illetve ha van olyan tárgy, alkotás, eredmény, amire büszke, örömmel fogadjuk, ha bemutatja.

Sikeres beszélgetést követően egy próbahét következik, ahol a diák részt vesz a tanórákon  és az osztályközösségben. Ezt követően születik döntés a diák felvételéről.

Sikeres felvétel esetén az iskolák közötti átiratkozási folyamatot az intézmény intézi.

 

További információ:

 06 70 944 4285 (Fodor-Gál Nikol)

gimnazium@waldorffehervar.hu

 

 

Tájékozatató

A gimnáziumi felvételi eljárásrendről részletesen az  Oktatási Hivatal honlapján olvasható tájékoztatás. 

Fontos dátumok

 

 • 2019. október 20-ig a középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatójukat

 • 2019. november 15-ig A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal közzéteszi a honlapján.

 • 2019. december 6-ig jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

 • 2020. január 18. központi írásbeli felvételi vizsga

 • 2020. február 19. a középfokú iskolákba való jelentkezés határideje

 • 2020. február 24-március 13. szóbeli felvételi vizsgák

 • 2020. március 19- 20. a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására

 • 2020. április 30-ig a felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának.

 • 2020. május 11- augusztus 31. rendkívüli felvételi eljárás :
  Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy ebben az időszakban egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.