Jelentkezés

Iskola

Jelentkezési lap a 2021/2022-es tanévre:

Kedves Érdeklődő Családok!

Pótfelvételit hírdetünk a Fehér Vár Waldorf Általános Iskola 2021/2022. tanévben induló első osztályába!

Ha szeretnétek részt venni a felvételi folyamatunkban, kérjük a lenti linkről letölthető jelentkezési lap kitöltött, eredeti példányát aláírással ellátva beküldeni vagy behozni a Titkárságunkra 2021. AUGUSZTUS 18.-áig!

Amit fontos tudnotok a jelentkezés beadásához:

  • A jelentkezési lapot olvashatóan, kézzel kell megírni 1 példányban (a GDPR nyilatkozattal együtt), az egyik szülő aláírásával ellátva eljuttatni nekünk postai úton/személyesen és szkennelve, elektronikusan is.
  • A jelentkezési lap papír alapú eredetijét postai úton beküldve vagy személyesen behozva várjuk az alábbi címre:
    Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI Titkárság
    8000 Székesfehérvár, Berényi út 101.
  •  a borítékra írjátok rá “FELVÉTELI ÁI
  • a jelentkezési lap szkennelt változatát a felveteli@waldorffehervar.hu e-mail címre várjuk, tárgynak a “FELVÉTELI ÁI”- t írjátok!

Ha van szakértői vélemény, óvodapedagógusi vélemény, bármilyen fejlesztő szakember szakvéleménye, amivel megtámogatnátok gyermeketek minél alaposabb megismerését, feltétlenül csatoljátok!

Várjuk szeretettel jelentkezéseteket!
Fehér Vár Waldorf Iskola Tanári Kollégiuma

………………………….

1.,

A jelentkezési lap letöltése. A gyermekről részletes leírást és egy fényképet is kérünk.

2.,

A jelentkezési lap eljuttatása az iskolába postai úton vagy személyesen: Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI 8000, Székesfehérvár, Berényi út 101.

Személyes ismerkedés:

 

Az osztálytanító előre egyeztetett időpontban megismerkedik a jelentkező gyerekekkel és szüleikkel.

A szülőkkel való megismerkedésben az osztálytanítón kívül részt vesz a Tanári Kollégium több tagja is. A családok felvételénél az iskola számára fontos szempont, hogy a szülőkben nyitottságot tapasztaljanak az iskola szellemi háttere iránt.

Kiscsoportos keretek között játékos feladatok mentén megfigyeljük, hogy kialakultak-e azok a testi, lelki, szociális adottságok, amelyek az iskolába lépést nagyban megkönnyítik.

A gyerekek felvétele során figyelembe vesszük az alakuló osztály egészét.

 

Döntési folyamat:

 

A gyermek felvételéről az osztálytanító dönt a felvételi folyamatban részt vevő kollégák, valamint a Tanári Kollégium véleményének figyelembevételével.

A felvételi eredményről levélben értesítjük a családokat.

 

Évközi jelentkezés:

 

Az iskolánkba tanév közben is jelentkezhetnek gyerekek, ki lehet kérni őket abból az iskolából, ahova beiratkoztak és át lehet íratni az új iskolába. A tanév során jelentkezett gyerekek felvétele az elsős felvételhez hasonlóan több lépésben zajlik: beszélgetés az iskolaképviselővel, jelentkezési lap kitöltése, személyes találkozás a családdal. A felvételi folyamat része a próbahét, mely során a gyermek és az osztálytanító megismerhetik egymást. A felvételről a próbahét elteltével az osztálytanító dönt pedagógiai szempontok szerint a Tanári Kollégium véleményének figyelembevételével.

 

Jelentkezési lap felsőbb évfolyamokra:

További információ: 06-30-113-3727

felveteli@waldorffehervar.hu