Waldorf pedagógia

Mit kell tudni a Waldorf Pedagógiáról?

A Waldorf-pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok

határozzák meg a tevékenységformákat, a módszert és a tananyagot.

 

A Waldorf-iskola nem felekezeti, nincsen benne hely hátrányos megkülönböztetéseknek

vagy politikai tevékenységnek. A keresztény kultúra értékeit közvetíti, de felekezethez kötött

vallási, világnézeti nevelés nem jelenik meg az iskolákban.

 

A Waldorf iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és

szellemi fejlődését harmónikus egységben kezeli.

  • a szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének nagy

szerepet tulajdonít,

  • a kéz iskolája is, mert a kézügyesség fejlesztésén keresztül neveli és erősíti a gyerek

akaratát,

  • a fej iskolázása a hagyományos értelemben vett tanagyag elsajátítását jelenti, de ezen

túlmenően a pontos megfigyelés, a gondolkodás és az önálló következtetés képességének

fejlesztését is.

A nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének,

amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját

útjának felismerésére és követésére.

 

Waldorf pedagógia alapvető célja:

  • az intellektuális tudás életkori sajátosságokhoz igazodó átadása,
  • képességfejlesztés,
  • személyiségfejlesztés,
  • szocializáció,
  • értékközvetítés.