Egyesületünk

“Csak az tudja, hogy meddig mentünk,
   aki azt látta, hogy honnan indultunk el.”

                                                          Jókai Mór

Egyesületi tagság

Ha úgy érzed, szeretnél csatlakozni – időt-pénzt nem kímélve – a Székesfehérvári Waldorf Egyesülethez és részt vennél a Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI fenntartásában, akkor várjuk jelentkezésed.

Három módon támogathatod céljainkat: rendes tagként, pártoló tagként vagy támogatóként.

Éves egyesületi tagdíj 2.000,- Ft, valamint ezen felül önkéntesen tett vállalás.

 

Rendes tag

Az Egyesület rendes tagja lehet bármely, a 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely csatlakozási kérelmét az Egyesület legalább három rendes tagja írásban támogatja, és aki/amely az Egyesület alapszabályát elfogadja, és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tagsági jogviszonya fennállása alatt tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint vállalja az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését, és fizeti a tagdíjat.

 

Pártoló tag

Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely, az Egyesület munkáját vagyoni hozzájárulással – ide értve a vagyoni értékkel bíró felajánlásokat is – támogató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban szervezet) aki / amely legalább egy rendes tag írásbeli ajánlását megszerzi, az Egyesület alapszabályát elfogadja, és vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható.

Egyesületi belépési nyilatkozat letöltése

.doc

formátumú
egyesületi belépési nyilatkozat letöltése

.pdf

formátumú
egyesületi belépési nyilatkozat letöltése

A belépési nyilatkozatot kitöltve, aláírva, az ajánlók által is aláíratva add le eredetiben az iskola irodájában. Cím: 8000 – Székesfehérvár, Berényi út 101. (VOK), iskolatitkár. Digitális formában is megküldheted a waldorffehervar@gmail.com címre, de ez nem helyettesíti az eredeti példány bejuttatását az irodába.

Minden további az egyesülethez való csatlakozással kapcsolatos kérdéseddel keresd bátran az egyesület elnökségét, akiket itt érsz el.