Célunk

VEZÉRKÉP 

 

Az egyesület célja fenntartani, hordozni az általa alapított Waldorf óvodát és iskolát, támogatva annak önigazgatását. Feladatközösségekben dolgozunk, mindenki bizalommal és toleranciával a többiek felé, a saját szellemi képességét igyekszik kibontakoztatni.   Folyamatosan törekszünk a Rudolf Steiner által megalkotott antropozófiai világnézet megismerésére, hogy munkánk során ezt tudjuk követni. Törekszünk a szabadság megvalósítására a szellemi szférában, az egyenlőség biztosítására a jogi életben és a testvériesség elérésére a gazdasági környezetben.

  • Szeretnénk, hogy gyermekeink érzelmi biztonságban nőjenek fel.
  • Szeretnénk, ha ezt nemcsak a családban, hanem az intézményekben is megkaphatnák.
  • Szeretnénk, hogy gyermekeinket úgy neveljék, hogy követendő pozitív példát mutatnak.
  • Szeretnénk, hogy gyermekeink kíváncsiságát ébren tartsák, hogy egészséges, kreatív emberekké válhassanak.
  • Szeretnénk, hogy gyermekeink szabadon játszhassanak, mert a szabad játékkal fejlődhetnek a legoptimálisabban.
  • Szeretnénk, hogy gyermekeink WALDORF óvodába és iskolába járjanak.

A Waldorf-pedagógia államilag elismert alternatív oktatási rendszer, nem magániskola.

A “Waldorf” név védjegyoltalom alatt áll és a minőségbiztosítási rendszerekhez hasonló módon ellenőrzik és védik.

A Waldorf iskolát a világon mindenütt szülői kezdeményezés hozza létre és non-profit, közösségi formában működteti. A jelenlegi közel 120 magyar Waldorf óvoda és iskola mindegyike állami normatívából és szülői hozzájárulásokból tartja fenn magát.

A Waldorf óvodák és iskolák komoly szabályok szerint működnek, bár egészen mások szerint, mint a hagyományos iskolák. Alaptantervüket nem az állam, hanem a Waldorf kerettanterv határozza meg.

A Waldorf intézményekben a pedagógus felvételiztet, és osztályába családokat válogat, nem csupán gyermekeket. Nem kell “valamilyennek” lenned, hogy bekerülj egy osztályba, a felvételi folyamat inkább arra jó, hogy a pedagógus és a szülő biztosak lehessenek abban, hogy az otthoni és az intézményi nevelés alapjaiban nem ellenkezik egymással.
Hitünk szerint a Waldorf szemlélet tudatos, szabadon gondolkodó, választani és változtatni képes generációt nevel.