Szeretettel várjuk a tagokat és érdeklődőket a Székesfehérvári Waldorf Egyesület (Székesfehérvár, 8000, Nagyszombati út 125.) következő rendes Közgyűlésére, amelyet 2022. május 23-án 16:30-kor tartunk a Fehér Vár Waldorf Általános Iskolában (Székesfehérvár, Berényi út 101.). A Közgyűlés határozatképtelensége esetén 17:00-kor azonos napirendi pontokkal megismételt Közgyűlést tartunk, amely a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A tagok személyes megjelenésére feltétlen számítunk.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztatás a tagság változásairól.
  2. 2021-es beszámoló elfogadása.
  3. Szülői hozzájárulások rendszerének elfogadása – a rendszerre az Elnökség az Intézményi Konferencia május 18-i ülése alapján tesz javaslatot.
  4. Tájékoztatás a 2022/23-as tanévre vonatkozó költségvetési terv állásáról.

További témák, előttünk álló feladatok:

  • Szabályzat készítése a működési tartalék felhasználási módjairól, engedélyezési rendjéről.
  • Fenntartói szerep újragondolása.