A Székesfehérvári Waldorf Egyesület elnöksége (Fenntartói Kollégium) 2021. október 22-én, pénteken, 12:00-tól 13:00-ig a Fehér Vár Waldorf Általános Iskolában (Székesfehérvár, Berényi út 101.) tartja következő rendes nyilvános ülését, amelyre szeretettel várjuk a tagokat és érdeklődőket.

Napirendi pontok:

  1. Intézményvezetés: új, ideiglenes vezetői rendszer szabályzatának áttekintése, igazgatóhelyettesi feladatokat ellátó személyek megállapítása.
  2. Iskolai étkeztetés változása (jelenlegi szolgáltató költözése): étkeztetés tanév közbeni ideiglenes megoldásának biztosítása.
  3. Döntés az éves költségvetési terv készítésének ütemezéséről: a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az egyesület az éves költségvetési tervét a beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el, ennek megfelelően a költségvetési tervet a szeptembertől augusztusig terjedő időszakokra készíti, naptári éves (januártól decemberig tartó időszakra vonatkozó) költségvetési tervet a jövőben nem készít.
  4. A 2021/22-es nevelési évre vonatkozó fenntartói éves munkaterv elfogadása.

Üdvözlettel:

a Fenntartói Kollégium